Jesteśmy koalicją rodziców, nauczycieli, szkół i aktywistów. Naszym celem jest zatrzymanie planu Departamentu Edukacji (DfE), wchdzącego w życie we wrześniu 2016, aby zbierać informacje o kraju urodzenia i obywatelstwie 8 milionów dzieci w Anglii.
Te nowe dane o statusie imigracyjnym będą zbierane podczas istniejących spisów szkolnych, a następnie przechowywane w Narodowej Bazie Uczniów. Spisy odbywają się corocznie w każdym semestrze. W roku szkolnym 2016/17 pierwszy spis odbędzie się 6 października.
Podanie tych danych nie jest obowiązkowe i nie ma wpływu na budżet szkoły.
Oznacza to, że rodzice i szkoły mogą legalnie współpracować, aby powstrzymać zbieranie tych danych. Wiadomo że Home Office miało dostęp do Krajowej Bazy Uczniów 18 razy w okresie od kwietnia 2012 do lipca 2016.
Obawiamy się, że dane te mogą być wykorzystane przez służby imigracyjne do śledzenia poszczególnych dzieci i rodzin. Jeśli będą zbierane, osoby prywatne, dziennikarze, urzędy i inne organizacje będą mogły uzyskać dostęp do danych. Od Brexit wzrasta poziom ksenofobii i rasistowskiej przemocy i my obawiamy się o bezpieczeństwo uczniów w całym kraju.
Chcemy zorganizować krajowy bojkot i skłonić Departament Edukacji aby zaniechał tego planu i zobowiązał się do ochrony dzieci przed ksenofobią i przemocą wobec imigrantów.
Jeśli jesteś nauczycielką/em, możesz nam pomóc. Jeśli masz więcej pytań, prosimy o kontakt.

Jak mogę chronić dane mojego dziecka?

Rodzice, opiekunki i opiekunowie nie mają obowiązku podawać tych informacji.

Niektóre szkoły proszą o paszporty i akty urodzenia. Nik nie ma obowiązku przedstawiac tych dokumentów.

Co możesz zrobić?

 • Możesz skorzystać z szablonu listu odmowy aby poinformować przedszkole lub szkołę, że nie chesz odpowiadać na pytania o kraj urodzenia i narodowość Twoich dzieci.
 • Podziel się tymi informacjami z innymi rodzinami, pokaż im naszą stronę internetową, powiedz o krajowym bojkocie i poproś aby się przyłączyli.
 • Zapisz się na naszą listę mailową aby otrzymywać aktualne informacje o kampanii.
 • Skontaktuj się z nami jeśli chesz się przyłaczyc lub potrzbujesz pomocy aby promować bojkot w swojej
  społeczności.
 • Skorzystaj z naszego szablonu list do governorów, aby poinformować szkołę i pracowników o obawach w związku
  ze zbieraniem tych danych.
 • Napisz do rady gminy i lokalnej posłanki/posła, aby wyrazić swoje obawy. Mamy szablon listu.
 • Na stronie z materiałami znajdziesz ulotki, najnowsze artykuły prasowe i więcej informacji.

Jakie prawa mam jako rodzic?

Rodzice mogą zdecydować, aby nie informować szkoły o krajach urodzenia i obywatelstwie swoich dzieci. Nie ma prawnego obowiązku podawania tych informacji. Szkoły powinny informować rodziców o ich prawie do odmowy udziału w zbieraniu tych danych.

Co należy zrobić, jeśli szkoła prosi o akt urodzenia lub paszport mojego dziecka?

Nie ma obowiązku okazania tych dokumentów. Rząd sam przyznaje, że jest to dobrowolne. Sugerujemy, aby nie okazywać żadnych dokumentów tożsamości dla celów spisu szkolnego.

Co się stanie, jeśli odmówię podania obywatelstwa mojego dziecka?

Szkoły mają obowiązek rejestrowania w spisie, że informacje nie zostały zebrane. Szkoła ma trzy opcje, mogą powiedzieć: “nie wiadomo”, “nie otrzymano” lub “odmówiono”. Dla rodziców ważne jest aby współpracować ze szkołą i uzgodnić, co zostanie zanotowane w spisie.

Co zrobić, jeśli już podaliście szkole dane o narodowości?

Macie czas do 5 października 2016 aby poinformować szkołę, że zmieniliście zdanie i te informacje nie powinny być wysłane do spisu. Możliwe, że będziecie musieli napisać list i podać dokładnie jakie odpowiedzi na pytania o narodowść mają być zarejstrowane. Najlepiej zrobić to od razu, bo przetworznie waszego rządania może szkole zająć długi czas. Możecie użyć szablon listu odmowy.